Sprekers

Sprekers van Publieksdag Hersentumoren 2019.

Prof. dr. Martin J. van den Bent
Is hoofd van de Neuro-oncologie Unit van de Daniel den Hoed Kliniek (onderdeel van het ErasmusMC). In deze functie is hij verantwoordelijk voor de organisatie van de neuro-oncologische zorg in het ErasmusMC, inclusief de medicamenteuze behandeling van hersentumoren. Hij is intensief betrokken bij de Brain Tumor Group van de European Organisation of Research and Treatment of Cancer (EORTC), en vele jaren voorzitter van deze groep geweest. Ook hij heeft veel klinische en laboratorium studies uitgevoerd naar hersentumoren, onder andere samen met de EORTC. Momenteel is hij de leidende onderzoeker van zowel internationale en Nederlandse multicenter studies naar de beste behandeling van graad III en graad IV tumoren.

Dr. Anja Gijtenbeek
Is werkzaam als neuroloog in het Radboudumc in Nijmegen. Zij heeft als aandachtgebied de neuro-oncologie en is als ketenregisseur mede verantwoordelijk voor de multidisciplinaire zorg van neuro-oncologische patiënten. In het netwerk neuro-oncologie wordt intensief samengewerkt met neurochirurgen, radiotherapeuten, medisch oncologen, radiologen, pathologen en verpleegkundig specialisten uit meerdere centra. Naast patiëntzorg, houdt zij zich bezig met de opleiding en met klinische studies bij neuro-oncologische patiënten. Zij is actief lid van de Landelijke Werkgroep Neuro-oncologie, en is onder andere voorzitter geweest van de Richtlijnwerkgroep Hersenmetastasen. Zij heeft zich ingezet voor het ontwikkelen van de kwaliteitscriteria gliomen, die in 2014 door alle wetenschappelijke verenigingen zijn geaccordeerd. Sinds oktober 2014 is zij voorzitter van de LWNO. Daarnaast is zij voorzitter van de subcommissie Richtlijnen van de NVN, lid van de commissie Kwaliteit van de NVN en lid van de adviescommissie Richtlijnen van de FMS.

Publieksdag Hersentumoren - informatieve dag over hersentumoren, georganiseerd door Stichting Hersentumor.nl,
de Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie (LWNO) en de Hersentumor Contactgroep Hersenletsel.nl